Arhar Utpadan ki Unnat Takniki

Kulthi Utpadan ki Unnat Takniki

Masoor Utpadan ki Unnat Takniki

Urad Utpadan ki Unnat Takniki

Matar Ki Vigyanik Kheti

Allu Ki Vigyanik Kheti